DANSKE POKEMON SPILLE REGLER

Velkommen til Pokémon's verden! En speciel verden, hvor målet er at blive den bedste Pokémon træner!   .
Du kan træne og kæmpe med disse Pokémon mod andre trænere og deres Pokémon!

Hver Pokémon har sine egne specielle kampevner. Selv om de kommer i mange former og størrelser, kan selv den mindste Pokémon præstere et farligt angreb. Nogle Pokémon kan vokse eller udvikle sig til støre væsner.

Dine Pokémon kort, udviklingskortene og Trænerkortene kommer i fire forskellige varianter: almindelige kort er markeret med en common card symbol (RUND) i nederste højre hjørne af kortet. Ualmindelige kort er markeret med et uncommon card (4 KANT) symbol og sjældne kort er markeret med rare card symbol (STJERNE). Hertil kommer, at nogle sjældne kort er trykt med holografisk overflade. Disse kort er de sværeste at få fat i.

Der er gode kort i alle sjældenhedsgrader. Fx er mange af de mest populære Pokémon - Pikachu, Charmander, Squirtle og Bulbasaur - almindelige kort. Det betyder at man, uanset hvor mange kort man køber, kan få et fair spil.

Strategi, bytteråd og råd til at sammensætte kort til Pokémon spillet kan læses i det engelske magasin Top Deck. Bladet kan normalt købes i de forretninger, der forhandler Pokémon.
(Også i " Hundehuset", men begrænset oplag hver måned, kr.70,00)

Hvad behøver man for at spille?
Du og din modstander skal hver have et kortsæt på 60 kort, en mønt til at slå plat eller krone med og nogle markører til at vise skade på Pokémon'en.

Hvordan vinder man?    I Pokémon kan man vinde på tre forskellige måder:
1. I starten af spillet sætter du de 6 øverste kort fra dit kortsæt tilside som præmier. Hver gang du slår en af modstanderens Pokémon ud, tager du en af dine præmier op på hånden. Når du tager den sidste af de 6 præmier op, har du vundet.
2. Du vinder, hvis din modstander ikke har nogen Pokémon tilbage i spil.
3. Du vinder, hvis din modstander i starten af sin tur er løbet tør for kort i kortsættet.

Du og din modstander skiftes til at spille kort fra hånden. Nogle af disse kort kan være basis Pokémon kort, udviklingskort, der kan gøre dem større og stærkere, eller Energikort, der hjælper dem til at kæmpe. Der er også Trænerkort, der kan gøre mange ting for at hjælpe dig til at vinde.

Du kan have mange Pokémon i spil på en gang, men kun en af dem - kaldet din aktive Pokémon - kan kæmpe for dig af gangen. Resten venter på bænken på deres tur til at kæmpe. Når det er din tur vil du få chancen for at angribe med din aktive Pokémon. Den vil enten gøre skade på din modstanders aktive Pokémon - kaldet den forsvarende Pokémon - eller gøre noget andet, fx få den til at falde i Søvn, være forvirret, lamme den eller forgifte den. Hvis dit angreb gør nok skade er den forsvarende Pokémon slået ud og du kan tage en af dine præmier. Når du tager den sidste præmie har du vundet!                    

    1


Hvilke kort er der?
Basis Pokémon er de mest interessante kort. Det er de sære og specielle væsner, der slås for dig mod din modstanders Pokémon.
Udviklingskort spilles ovenpå din Basis Pokémon - nogle gange ovenpå andre udviklingskort. De gør din Pokémon større og stærkere.
Energikort tilføjes din Pokémon for at den har energi nok til sine Angreb.
Trænerkort er en-gangskort der gør noget én gang og er så brugt.

At starte et spil
* Bland dit kortsæt og træk 7 kort. Læg resten med billedsiden nedad foran dig.
* Hvis ikke du har en basis Pokémon i din hånd (der står "basic Pokémon" i øverste venstre hjørne på kortet) så vis din hånd til modstanderen. Bland den ind i kortsættet og træk 7 nye kort. Din modstander må nu trække 2 ekstra kort. Hvis du stadig ikke har en basis Pokémon gør du det hele engang til og din modstander trækker 2 ekstra kort igen. Osv.
* Dig og din modstander vælger en basis Pokémon fra hånden og lægger den med billedsiden nedad. Dette vil være jeres aktive Pokémon fra starten af spillet.
* Hver spiller kan herefter vælge op til 5 basis Pokémon fra sin hånd og lægge dem med billedsiden nedad på bænken. Det er her en Pokémon venter på sin tur til at blive aktiv Pokémon.
* Læg de 6 øverste kort fra kortsættet med billedsiden nedad, foran dig. Dette er dine præmier, som du må tage en af, hver gang en af din modstanders Pokémon er slået ud. Du må ikke se på dine Præmier før du tager dem.
* Slå plat eller krone om hvem der starter.
* Vend hver spillers aktive Pokémon og dem på bænken med billedsiden opad.

Sådan bør spilleområdet se ud

Din bænk
Dine præmier 
Din brugt-bunke
Din aktive Pokémon
Dine Pokémon på bænken 
Dit kortsæt

Alle kort, der bliver brugt i løbet af spillet, skal i brugt-bunken.

I løbet af spillet vil du lægge kort på bordet. Alle kort, der er i området med den aktive Pokémon eller på bænken er 'I Spil'. Dit Kortsæt, dine præmier og kortene i din hånd er ikke
'i spil'.

Pokémon kort, udviklingskort og Energikort vil være på bordet - 'i spil' - efter du spiller dem fra din hånd. Her kan de blive runde efter runde, hvis der ikke sker dem noget. Trænerkort, på den anden side, bruges kun en gang og skal så i brugt-bunken.
2

Lad spillet begynde!

I spillet skiftes du og din modstander til at have tur. I din modstanders tur gør du ingenting bortset fra at erstatte din Aktive Pokémon, hvis den bliver slået ud (se længere nede). I din egen tur går du gennem de trin, der står herunder.

Hvad kan du lave i din tur?

Du kan gøre en masse i din tur. Følg blot disse simple trin:

1. Træk et kort.
2. Gør det nedenstående i hvilken rækkefølge du vil - og så mange gange du vil:
* Sæt en Basis Pokémon på din bænk
* Læg et udviklingskort på en Pokémon i spil
* Tilføj et Energikort til en Pokémon - dog kun et energikort pr. tur!
* Spil et Trænerkort
* Træk din aktive Pokémon tilbage
* Brug en Pokémonevne
3. Angrib med din aktive Pokémon
4. Din tur er slut


Træk et kort. Du begynder altid din tur med at trække et kort. Hvis du ikke kan trække et kort, fordi kortsættet er brugt op, taber du spillet.

Gør det nedenstående i hvilken rækkefølge du vil - og så mange gange du vil:

Sæt en Basis Pokémon på din Bænk

Vælg en Basis Pokémon fra din hånd og sæt den på din bænk. Du kan ikke have mere end 5 Pokémon'er på din bænk af gangen, så du kan kun sætte en ny Basis Pokémon på bænken, hvis der er 4 eller færre Pokémon der i forvejen.

Læg et udviklingskort på en Pokémon i Spil

Hvis du har et kort på hånden, hvor der i øverste venstre hjørne står "Evolves from" og derefter et navn på en Pokémon, du allerede har i spil, kan du lægge kortet ovenpå din Pokémon. Det kaldes at 'udvikle' din Pokémon.

Fx: Julie har en kort, der hedder Ninetales. Her står der "Evolves from Vulpix" øverst til venstre på kortet. Hun har en Vulpix i spil og kan nu lægge kortet ovenpå sin Vulpix.

Når en Pokémon Udvikles beholder den alle energikort, tidligere udviklingskort og eventuelle skademarkører på den. Alle andre ting forsvinder - søvn, forvirring, lammelse, gift og alt andet, der kunne være et resultat af et tidligere angreb fra en Pokémon.
Desværre: du kan ikke udvikle en Pokémon som du lige har spillet eller udviklet. Du kan heller ikke udvikle en Pokémon på din første tur. Men, ja, du kan udvikle en Pokémon på din bænk - den er nemlig i spil!                                                                                  
     3

Tilføj et Energikort til en Pokémon - men kun én gang i turen!
Tag et energikort fra din hånd og tilføj den til en af dine Pokémon i spil (læg den ind under Pokémon kortet).
Til forskel for de andre ting, du kan gøre i din tur, må du kun gøre dette en gang i din tur!

Spil et Trænerkort
Når man spiller et trænerkort gør man hvad der står på kortet og lægger det så i brugt-bunken.

Træk din aktive Pokémon tilbage
Du må bytte din aktive Pokémon med en fra bænken. For at gøre det, skal du tage et antal energikort fra den aktive Pokémon og lægge i brugtbunken. Antallet står i nederste højre hjørne under "retreat cost". Hvis der står en eller flere stjerner er der frit valg om hvilke slags energikort, du skal lægge i brugt-bunken. Ellers skal det svare til den farve, der står. Står der ikke noget, er det gratis at trække din Pokémon tilbage.

En Pokémon, der sover eller er lammet kan ikke trækkes tilbage. En forvirret Pokémon kan prøve at trække sig tilbage, men det kan være det ikke lykkes. (Læs om dette senere i reglerne).

Når din aktive Pokémon kommer til bænken beholder den de energikort, den har tilbage, og de udviklingskort og skademarkører, som den allerede har. Alle andre ting går væk: søvn, forvirring, lammelse, gift og alt andet, der kunne være et resultat af et tidligere angreb fra en Pokémon.
Du mister ikke dit angreb ved tilbagetrækning. Den nye aktive Pokémon kan stadig lave dit angreb.

Brug en Pokémonevne

Nogle Pokémon har en speciel evne - " Pokémon Power" - skrevet på sit kort. Mange af disse evner kan bruges før du angriber. Da evnerne er meget forskellige, er det vigtigt du grundigt har læst, hvordan den virker.

En Pokémon Evne er ikke det samme som en Pokémon's angreb. Så selv om du bruger dens evne, kan den stadig angribe!

Angrib med din aktive Pokémon

Som det sidste du kan gøre i dit tur, kan din aktive Pokémon angribe den forsvarende Pokémon. Det er frivilligt, og efter det kan du ikke lave mere i din tur.
Du kan kun lade din Pokémon angribe en gang i din tur og kun med et af dens angreb.
For at angribe, fortæller du din modstander, hvilket angreb, du vil bruge. Du kan ikke vælge et angreb, som din Pokémon ikke har den nødvendige energi tilføjet til at kunne lave.

Den nødvendige energi står skrevet til venstre for navnet på angrebet.

4


Alle typer energi - [G], [Fr], [W], [L], [P], [Fg] eller [C] - tæller som at have farveløs energi ([C]). Men kun det rigtige symbol gælder, når man skal bruge en bestemt type. Dvs at hvis et angreb kræver energi af typen [Fr], skal der være et energikort med [Fr] tilknyttet din Pokémon. Men hvis angrebet kræver en [C] energi, kan en hvilken som helst slags energi bruges!

Du skal have mindst den krævede mængde energi tilføjet din Pokémon for at bruge dens angreb. Men du behøver ikke lægge energikortene i brugtbunken for at kunne angribe. Du kan bruge energien hver tur, medmindre der står noget andet på din Pokémon's angreb.

Når du angriber læser du det angreb du bruger og gør hvad der står. For hver 10 skade en Pokémon tager lægger du en skademarkør på den. En Pokémon er slået ud, hvis der ligger skade på den, der er lig med - eller over - dens sejhedspoint. Fx 4 eller flere skademarkører på en Pokémon med 40 sejhedspoint.

Nogle Pokémon har en svaghed eller modstandskraft overfor andre typer Pokémon. Fx har Charmander en svaghed overfor en [W] Pokémon. En forsvarende Pokémon tager dobbelt skade fra en Pokémon, den har svaghed overfor, og skaden gøres mindre fra en Pokémon, den har modstandskraft overfor.

Normalt vil det ikke betyde noget, i hvilken rækkefølge, du gør tingene i. Men hvis det gør, så er her den rigtige rækkefølge: Først betaler du prisen for dit angreb (fx lægger energikort i brugt-bunken, hvis kortet kræver det). Så udfører du angrebet (fx kaste med en mønt for at se resultatet). Skaden kommer før andre virkninger af angrebet og Svaghed hos den forsvarende Pokémon justeres før andet, der måske kunne ændre skaden.

Hvad sker der, hvis din Pokémon bliver slået Ud?

Når en Pokémon bliver slået Ud tager man Basis Pokémon kortet og alle kort tilføjet det (Udviklingskort, Energikort osv) og lægger dem i brugt-bunken. Den anden spiller tager en af sine præmier op på sin hånd.
Hvis man mister sin Aktive Pokémon skal man med det samme erstatte den med en Pokémon fra Bænken. (Husk, at hvis man ikke kan det, taber man!). Hvis begge aktive Pokémon bliver slået ud samtidig erstatter den aktive spiller sidst.

Din tur er slut
Nogle gange er der ting, der skal gøres efter din tur er slut og før din modstander har tur.
Når de er overstået, er det din modstanders tur.

Hvad sker der efter hver spillers tur?

Efter hver spillers tur tager de aktive Pokémon'er skade, hvis de er forgiftede. En aktiv Pokémon, der sover, kan forsøge at vågne og en lammet Pokémon kommer sig over sin lammelse. Derefter starter den næste spillers tur.


5Hvordan virker søvn, forvirring, lammelse og forgiftning?
Nogle angreb får den forsvarende Pokémon til at sove, blive forvirret, lammet eller forgiftet. Dette kan ikke ske for en Pokémon på bænken, kun for en aktiv Pokémon - faktisk forsvinder disse ting, hvis en Pokémon kommer på bænken. Udvikler man sin Pokémon fjerner det også søvn, forvirring, lammelse og forgiftning.

Søvn
Hvis en Pokémon sover kan den ikke angribe eller lave en tilbagetrækning. Drej kortet en tak mod venstre for at vise, at den sover. Efter hver spillers tur, så kast en mønt: på krone vågner den og er klar (drej kortet tilbage). På plat sover den videre og der skal først kastes en mønt igen efter næste spillers tur.

Forvirring
En forvirret Pokémon drejes helt rundt, så den har hovedet pegende den forkerte vej. Hvis den forsøger at angribe eller lave en tilbagetrækning, skal der kastes med en mønt for at se om det lykkes.

Når du forsøger af få en forvirret Pokémon til at trække sig tilbage, skal du først betale tilbagetrækningsprisen ved at lægge det nødvendige antal energikort på brugt-bunken. Kast derefter en mønt. På krone trækker den sig tilbage som normalt. På plat sker der ingenting. Den er stadig forvirret, den har mistet de energikort, den var nødt til at ofre og du må ikke forsøge igen den tur.

Hvis du angriber med en forvirret Pokémon, så kast med en mønt. På krone gennemføres angrebet normalt. På plat vil den istedet angribe sig selv med et angreb, der giver 20 i skade! (Hvis den har svaghed eller modstandskraft overfor sin egen type, eller en anden effekt vil påvirke den skade, den tager, skal der naturligvis justeres for det).
På plat vil den aktive Pokémon gøre 20 i skade på sig selv, også selv om dens angreb normalt ikke ville gøre skade, fx Squirtle's "Withdraw" angreb.

Lammelse
Er en Pokémon lammet kan den ikke angribe eller trække sig tilbage. Drej den en tak mod højre for at vise, at den er lammet. Hvis en aktiv Pokémon bliver lammet, vil den være frisk efter sin spillers næste tur. Ret da kortet op igen.
Det betyder altså, at hvis din Pokémon er lammet vil den ikke kunne gøre noget i din næste tur og vil derefter være OK igen.

6


Forgiftning
Hvis en Pokémon er forgiftet skal den markeres med en "giftmarkør" for at vise, at den er forgiftet.
Så længe den er forgiftet vil Pokémon'en tage 10 i skade efter hver spillers tur. Ignorer svaghed og modstandskraft. Hvis et angreb ville gøre en allerede forgiftet Pokémon forgiftet igen, får den ikke dobbel skade af giften. Den nye forgiftning erstatter den gamle.
Vælg en giftmarkør, der er forskellig fra de markører, I bruger til at markere skade med.

Kan din Pokémon være både forvirret og sove på samme tid?
Nej, hvis en Pokémon sover, er forvirret eller lammet og et nyt angreb gør den en af de tre ting, bliver den gamle tilstand fjernet og den nye gælder. Det gælder kun for disse tre tilstande. Fx kan en Pokémon godt være både Forvirret og Forgiftet på en gang.

Stop med at læse nu!
Du skulle nu vide nok til at kunne spille nogle spil før du læser ekspertreglerne!

Hvorfor er der så mange forskellige kort?
En af de ting, der gør Pokémon forskellig fra andre kortspil, er at det også er et byttespil. Det betyder, at der er mange forskellige kort, som du kan samle på og bytte med dine venner. Det betyder også, at du ikke kun kan spille med de færdigsammensatte kortsæt, du kan købe - du kan bruge alle de forskellige kort, du har, og sammensætte dem som du vil! Rigtig meget af det sjove - og udfordrende - ved spillet kommer ved at lave forskellige sammensætninger af kortene udfra forskellige strategier!

Hvordan sammensætter du kortene i et kortsæt, du selv laver?
Dit kortsæt skal være på præcis 60 kort. Og bortset fra basis Energikort må der ikke være mere end 4 af hvert slags kort i.   Samme slags betyder med samme navn.
Basis Energikort er [G], [Fr], [W], [L], [P] og [Fg]

Når du sammensætter kortene er det vigtigt at bemærke, at bortset fra Trænerkort, er kortene normalt afhængige af en bestemt energitype, dvs bestemte former slags Energikort. Det kan derfor være fornuftigt at nøjes med at have en eller to forskellige slags energityper med. Du kan samtidig tage nogle Pokémon med, som er ligeglade med energitypen (dvs som kun bruger [C]). Hvis du vælger kun at bruge en energitype, vil du altid være sikker på, at dine energikort passer til dine Pokémon. Til gengæld kan du ikke variere dit spil ret meget. Vælger du at have mange forskellige energityper med, kan det godt være, at du har mange forskellige slags Pokémon. Til gengæld er det ikke sikkert de energikort, du trækker, passer til dem.
Vær sikker på at have nok energikort med, normalt 25-30.
Når du har valgt energityper, så udvælg Pokémon og Trænerkort, der arbejder godt sammen. Vil du opbygge store Pokémon'er, der kan knuse al modstand? Så put mange Udviklingskort i og brug Trænerkort som Pokédex, som hjælper dig med at finde dem frem. Vil du gerne gøre en masse skade til din modstanders Pokémon hurtigt? Så vælg Pokémon, der ikke behøver udvikling og Trænerkort som PlusPower for at gøre ekstra skade.
Når du har sammesat kortene, så sørg for at få spillet så meget og mod så mange forskellige modstandere som muligt. Se hvad der virker, og hvad der ikke virker, og lav så ændringer. Med omhu vil du ende op med den kortsammensætning, der kan gøre dig til den største Pokémon Mester nogensinde!
7

Ekspert regler
I hvilken rækkefølge gøres angrebet? De præcise trin når du angriber står her nedenfor. I de fleste angreb gør det ingen forskel i hvilken rækkefølge, du gør ting. Men hvis angrebet er virkelig kompliceret, så følg blot disse trin og alt skulle forløbe fint:

a) Fortæl hvilket angreb din aktive Pokémon vil foretage. Vær sikker på, at de nødvendige Energikort er tilføjet din Pokémon.
b) Hvis nødvendigt, så foretag alle valg, som angrebet kræver du tager. (Fx lyder Poliwhirls Amnesia angreb: "Vælg 1 af den Forsvarende Pokémons Angreb (...)" Så der skal du vælge et af dem, hvis der er flere at vælge imellem).
c) Hvis nødvendigt, så gør det angrebet kræver for at du kan bruge det. (Fx kræver Charmander's Ember Angreb, at du skal lægge en af dens [Fr] Energikort i brugt-bunken.
d) Hvis nødvendigt, skal du nu afgøre effekter, der kan ændre angrebet. (Fx hvis din Pokémon i sidste tur blev ramt af Sandshrew's Sand angreb. Det siger nemlig, at hvis du vil angribe med den ramte Pokémon i næste tur (som jo så er denne tur), skal du kaste med en mønt. Hvis den viser plat, gør angrebet ingenting).
e) Hvis din Pokémon er forvirret, skal du nu afgøre, om dens angreb fejler og rammer den selv med 20 i skade.
f) Gør det som angrebet siger. Giv skade først, derefter andre virkninger og endelig: hvis en Pokémon har mere end eller lige så megen skade som dens sejhedspoint, er den slået ud.

Hvordan regner man skaden ud? Normalt vil mængden af skade, der gøres med et angreb, ikke afhænge af rækkefølgen du gør ting i. Men hvis situationen er tilstrækkelig indviklet, kan det være klogt at gøre det i den rigtige rækkefølge. Spring de trin over, der ikke er relevante.

a) Start med basis skaden. Det er tallet, der står til højre for angrebet. Hvis der står x, -, + eller ? ved siden af tallet, forklarer angrebsteksten dig, hvad det betyder.
b) Udregn hvilke virkninger, der er på et, din aktive Pokémon's giver af skade. Hvis det bliver 0 eller lavere (eller angrebet slet ikke giver skade), så stop nu. Du er færdig. Ellers fortsæt:
c) Fordobl skaden, hvis den forsvarende Pokémon har svaghed overfor den aktive Pokémon.
d) Træk skade fra, hvis den forsvarende Pokémon har modstandskraft overfor den angribende Pokémon. Der vil stå på kortet, hvor meget, der skal trækkes fra.
e) Regn ud hvordan eventuelle Trænerkort påvirker den angribende Pokémon.
f) Regn ud hvordan eventuelle Trænerkort påvirker den forsvarende Pokémon.
g) Tag højde for virkninger fra den forsvarende Pokémon sidste angreb (fx Onix' Harden) eller relevante Pokémon evner.
h) For hver 10 skade angrebet ender med at gøre, put en skademarkør på den forsvarende Pokémon (hvis skaden er mindre end 0, så gør ingenting).
i) Efter skade er blevet tildelt gør alt andet, angrebet gør.
PLASTIC LOMMER TIL DIN MAPPE10 STKS FOR 25,00
Hvad sker der, hvis ingen af spillerne får en basis Pokémon i sine første 7 kort?
Det sker, at hverken dig eller din modstander får en basis Pokémon imellem de 7 første kort, I trækker. I dette sjældne tilfælde blander I begge to om og trækker 7 nye kort. Her skal ingen af jer trække de ekstra 2 kort. Sker det (usandsynlige) igen, at ingen af jer trækker en basis Pokémon, så gør det samme igen indtil mindst en af jer har en basis Pokémon på hånden. Ender det med at kun den ene trækker en basis Pokémon, mens den anden ingen har, træder den normale regel i kraft: den uden en basis Pokémon trækker om og den med mindst en på hånden trækker 2 ekstra kort. Osv.                                                                                         8
Hvad sker der, hvis begge spillere vinder på en gang?
Du vinder, hvis du tager den sidste af dine præmier eller hvis din modstander ikke kan erstatte en aktiv Pokémon, der er Slået ud, med en Pokémon fra sin bænk. Det meget sjældne kan ske, at begge spillere vinder samtidigt på disse måder. Hvis det sker, så spil Hurtig Afgørelse. Hvis du vinder på begge måder på samme tid og modstanderen kun på en af dem, vinder du!

Hvad er hurtig Afgørelse?
Hvis hurtig afgørelse er nødvendig, så spil et nyt spil Pokémon, men vend kun 1 præmie i stedet for 6! Dette spil afgør så den uafgjorte situation. Skulle spillet selv ende uafgjort, så spil en gang til indtil det er afgjort.

Ordliste:
Aktiv Pokémon (Active Pokémon): Den aktive Pokémon er den Pokémon, du har lagt foran alle dine andre Pokemon. Kun din aktive Pokémon kan angribe.

Angreb (Attack): 1) Når din aktive Pokémon kæmper mod din modstanders forsvarende Pokémon. 2) Teksten skrevet på hver Pokémon, der forklarer, hvad den gør, når den angriber (en Pokémon kan have et eller to slags angreb beskrevet på sig).

Basis Energikort (Basic Energy card): Følgende er de basale energikort: Græs (Grass) [G], Ild (Fire) [Fr] , Vand (Water) [W] , Lyn (Lightning) [L], Psykisk (Psychic) [L], eller Kamp (Fighting) [Fg].
I "HUNDEHUSET" KAN DU KØBE DEN NYESTE POKÈMON-PRISLISTE  FOR KUN 5,00 KR
Basis Pokémon kort (Basic Pokémon card): Et kort som du kan spille direkte fra din hånd og i spil. (Se udviklingskort).

Bænk (Bench): Dine Pokémon'er, der er i spil, men ikke kæmper, sidder på bænken. De er klar til at gå ud og slås, hvis din Aktive Pokémon trækker sig tilbage eller bliver slået ud.

Brugt-bunken (Discard pile): Bunken af dine brugte kort. Kortene, der lægges i brugtbunken, lægges altid med billedsiden opad og begge spillere må gennemse bunken til enhver tid.

Energikort (Energy Card): Kortene, der oplader dine Pokémon, og gør dem istand til at angribe. Se Basis Energikort.

Forsvarende Pokémon (Defending Pokémon): Din modstanders aktive Pokémon er forsvarende Pokémon under dit angreb.
Hurtig afgørelse (Sudden Death): Hvis begge spillere vinder på samme tid skal der findes en hurtig afgørelse. Dette gøres ved at spille et nyt spil Pokémon, men nu kun med 1 Præmie.
Hånd (Hand): Kortene, du trækker, er i din hånd før du spiller dem.

I Spil (In Play): Dine kort på bordet er i spil. Basis Pokémon, Udviklingskort og Energikort kan ikke bruges, medmindre du har lagt dem I spil. (Kortene på din Hånd, i dit kortsæt, i din brugtbunke og dine priser er ikke I Spil. Dine Pokémon'er på bænken er i spil).
Kortsæt (Deck): Det er de 60 kort du har med til din kamp. De blandes og lægges med bunden opad på bordet. Herfra trækker du dine kort. Medmindre et kort eller reglerne giver dig lov, må ingen se på kortene i bunken eller blande dem under kampen.                                  9
Modstandskraft (Resistance): Hvis en Pokémon har modstandskraft tager den mindre skade fra en Pokémon af en bestemt anden type. Modstandskraft er skrevet nederst i midten med tegnet for den eller de typer, den har modstandskraft overfor.

Pokémon: Disse farverige væsner, som kæmper for dig i Pokémon kortspillet. De er i spillet vist med et basis Pokémon kort eller et udviklingskort.

DU KAN OGSÅ KØBE  POKÈMON KORT ENKELTVIS HVIS DU MANGLER  NOGLE TIL DIN SAMLING
Pokémon evne (Pokémon Power): Specielle evner, som en Pokémon har. De står skrevet samme sted som din Pokémon's angreb, men der står "Pokémon Power" foran dem, så du kan skelne dem fra angreb.

Præmier (Prizes): Dine Præmier er de 6 kort, du i begyndelsen af spillet har lagt med billedsiden nedad. Hver gang en modstanders Pokémon bliver Slået Ud, tager du en af dine Præmier op i din Hånd. Når du tager den sidste af de 6 Præmier har du vundet!
DER ER "BYTTEDAG" HVER LÆRDAG FRA 11-14 I "HUNDEHUSET", HUSK AT TAGE DINE BYTTEKORT MED.
Sejhedspoint (Hit Points): Et tal for hver Pokémon, der viser hvor megen skade den skal have, før den bliver slået ud.

Skade (Damage): Når en Pokémon angriber en anden, vil den normalt give den anden Pokémon skade. Hvis en Pokémon har total skade lig med eller større end dens sejhedspoint, er den slået ud.

Slået Ud (Knocked Out): Hvis en Pokémon har mere end - eller lige så megen - skade på sig, som den har Sejhedspoint, er den Slået Ud. Den Pokémon lægges i Brugtbunken sammen med de kort, der er tilføjet den. Når en af dine modstanders Pokémon bliver slået ud, tager du en af præmierne op på din hånd.

Svaghed (Weakness): Hvis en Pokémon har en svaghed, vil den få dobbelt skade, når den bliver angrebet af en bestemt slags Pokémon. Hvilke typer Pokémon, den har Svaghed overfor, står nederst til venstre på kortet under "Weakness".

Tilføje (Attach): At tage et kort fra din hånd og lægge det til en af dine Pokémon i spil (den aktive eller dem på bænken). Et Udviklingskort kan fx tilføjes ved at placere det ovenpå Basis Pokémon'en, et Energikort kan lægges under Pokémon'en.

Trække sig tilbage (Retreat): Det er når du tager din aktive Pokémon og bytter den med en Pokémon på bænken. For at trække en Pokémon tilbage, skal du fjerne Energikort fra Pokémon'en svarende til prisen for tilbagetrækningen. Det hedder "Retreat Cost" og står nederst til højre på kortet.
Trænerkort (Trainer Card): Dette er kort, du kan spille i din tur. Følg instruktionerne på kortet og læg det så i brugtbunken.
Udviklingskort (Evolution card): Et kort du kan spille ovenpå en basis Pokémon for at gøre den stærkere. Nogle gange kan et udviklingskort spilles ovenpå et tidligere udviklingskort. Der står på udviklingskortet hvilken Pokémon, den skal lægges på.
Har du spørgsmål om pokèmon? spørg næste gang du kommer i
"HUNDEHUSET" JERNBANEGADE 28 NYK F
BYENS BILLIGSTE POKÈMON PAKKER
          I "HUNDEHUSET"